PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG ĐIỀN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch tổ chức chuyên đề tổ 1 năm học 2016 - 2017 09/03/2017 [HyperLink19]
2 Kế hoạch thư viện năm học 2016 - 2017 27/04/2017 [HyperLink19]
3 Kế hoạch HĐNGLL khối 1 năm học 2016 - 2017 09/03/2017 [HyperLink19]
4 Kế hoạch chuyên môn tổ 2+3 năm học 2016 - 2017 09/03/2017 [HyperLink19]
5 Kế hoạch chuyên môn nhà trường 11/04/2017 [HyperLink19]
6 Kế hoạch chuyên môn tổ 4+5 năm học 2016 - 2017 14/04/2017 [HyperLink19]