PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG ĐIỀN
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 4 Trần Thị Lệ [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 5 Trần Thị Lệ [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 5 Trần Thị Lệ [HyperLink19]
4 Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 4 Trần Thị Lệ [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2016 - 2017 Lê Thị Phấn [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 Lê Thị Phấn [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 Đào Thị Ngọc [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2016 - 2017 Đào Thị Ngọc [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2016 - 2017 Đào Thị Ngọc [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2016 - 2017 Đào Thị Ngọc [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 Đào Thị Ngọc [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra định kì giữa học kỳ II môn TV lớp 5 năm học 2016 - 2017 Phạm Thị Thiện [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra định kì giữa học kỳ II môn toán lớp 5 năm học 2016 - 2017 Phạm Thị Thiện [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra định kì giữa học kì II năm học 2016 - 2017 - Lớp 4 Trịnh Thị Hiền [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra định kì giữa học kì II năm học 2016 - 2017 - Lớp 4 Trịnh Thị Hiền [HyperLink19]