PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG ĐIỀN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo kê khai tài sản thu nhập năm 2016 12/01/2017 [HyperLink19]
2 Bảng tổng hợp đội ngũ đầu năm học 2018 - 2017 19/08/2016 [HyperLink19]
3 Kế hoạch lớp - HSTH năm học 2017 - 2018 14/03/2017 [HyperLink19]
4 Báo cáo thực chất cơ sở vật chất đầu năm học 10/11/2016 [HyperLink19]
5 Biểu tổng hợp ra soát đối tượng thuộc diện BDKT Quốc phòng An ninh 10/11/2016 [HyperLink19]
6 Báo cáo thực trạng sử dụng biên chế và hợp đồng lao động bậc tiểu học 10/11/2016 [HyperLink19]
7 Kết quả KT chất lượng HSG lớp 5 đợt 1 Nguy?n Th? [HyperLink19]
8 Hồ sơ nâng lương thường xuyên của đ/c Vũ Thị Mai - HP Nguy?n Th? [HyperLink19]
9 Báo cáo kết quả HS Giỏi lớp 5 tháng 9+10 năm học 2011 - 2012 Vu Th? Mai [HyperLink19]
10 Báo cáo kết quả Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11/2011 Vu Th? Mai [HyperLink19]