PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG ĐIỀN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Trần Tố Lâm
   Sinh ngày: 23/02/2008  
   Lớp: 5D
   Chỗ ở: Đồng Khê - Lương Điền - Cẩm Giàng - HD
   Thành tích:     
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Tố Lâm
   Sinh ngày: 23/02/2008  
   Lớp: 4D
   Chỗ ở: Đồng Khê - Lương Điền - Cẩm Giàng - HD
   Thành tích:     
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Hà Minh Ánh
   Sinh ngày: 16/02/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: An Lại - Lương Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba hội thi thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ do Huyện đoàn tổ chức năm học 2016 - 2017
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Tố Lâm
   Sinh ngày: 23/02/2008  
   Lớp: 3D
   Chỗ ở: Đồng Khê - Lương Điền - Cẩm Giàng - HD
   Thành tích:     
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Hà Minh Ánh
   Sinh ngày: 16/02/2007  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: An Lại - Lương Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba hội thi thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ do Huyện đoàn tổ chức năm học 2016 - 2017
   Năm học: 2016 - 2017