PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG ĐIỀN
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AHoàng Thị Kim Liên
2Tiếng Việt1BĐào Thị Ngọc
3Tiếng Việt1CĐinh Thị Hằng
4Tiếng Việt1DLê Thị Liệu
5Tiếng Việt1ENguyễn Thị Mộng Liên
6Tiếng Việt1GĐào Quỳnh Thơm
7Tiếng Việt1HNguyễn Thị Hiền
8Tiếng Việt1INguyễn Thị La
9Tiếng Việt2ANguyễn Thị Hạnh
10Tiếng Việt2BPhạm Thị Quyến
11Tiếng Việt2CPhạm Ngọc Mai
12Tiếng Việt2DNguyễn Thị Thủy
13Tiếng Việt2EVũ Thị Liễu
14Tiếng Việt2GTrần Thị Hảo
15Tiếng Việt2HNguyễn Thị Huế
16Tiếng Việt2ITrần Thị Hà
17Tiếng Việt2KCao Thị Diệu Anh
18Tiếng Việt3ALê Thị Phấn
19Tiếng Việt3BDương Xuân Việt
20Tiếng Việt3CNguyễn Đức Đảng
21Tiếng Việt3DNguyễn Ngọc Huy
22Tiếng Việt3ENguyễn Thị Hải
23Tiếng Việt3GNguyễn Cường Thịnh
24Tiếng Việt3HVũ Thị Thủy
25Tiếng Việt3INguyễn Thị Thanh Thỏa
26Tiếng Việt4ANguyễn Thị Hải Yến
27Tiếng Việt4BNguyễn Ngọc Dung
28Tiếng Việt4CNguyễn Thành Ba
29Tiếng Việt4DNguyễn Thị Vân
30Tiếng Việt4ETrần Thị Thu
31Tiếng Việt4GĐặng Thị Quyên
32Tiếng Việt4HTrịnh Thị Hiền
33Tiếng Việt5AĐỗ Thị Lượt
34Tiếng Việt5BTrần Trọng Tạ
35Tiếng Việt5CNguyễn Ngọc Sơn
36Tiếng Việt5DVũ Trọng Định
37Tiếng Việt5EPhạm Thị Luyến
38Tiếng Việt5GLưu Thị Hợp