PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG ĐIỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV2-00104 HDGD theo phương pháp dạy học TC Tiếng việt lớp 5/1Phúc Bìnhsách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00103 HDGD theo phương pháp dạy học TC Tiếng việt lớp 5/1Phúc Bìnhsách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00102 HDGD theo phương pháp dạy học TC Tiếng việt lớp 4/2Phúc Bìnhsách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00101 HDGD theo phương pháp dạy học TC Tiếng việt lớp 4/1Phúc Bìnhsách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00100 HDGD theo phương pháp dạy học TC Tiếng việt lớp 3/2Phúc Bìnhsách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00099 HDGD theo phương pháp dạy học TC Tiếng việt lớp 3/1Phúc Bìnhsách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00098 HDGD theo phương pháp dạy học TC Tiếng việt lớp 2/2Phúc Bìnhsách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SNV2-00097 HDGD theo phương pháp dạy học TC Tiếng việt lớp 2/1Phúc Bìnhsách nghiệp vụ lớp 2 Trong kho
SGK1-00333 Em tập viết1/3- SCNHồ Ngọc Đạisách giáo khoa lớp 1 Trong kho
SGK1-00332 Em tập viết1/3- SCNHồ Ngọc Đạisách giáo khoa lớp 1 Trong kho
SGK1-00331 Em tập viết1/3- SCNHồ Ngọc Đạisách giáo khoa lớp 1 Trong kho
SGK1-00330 Em tập viết1/3- SCNHồ Ngọc Đạisách giáo khoa lớp 1 Trong kho
SGK1-00329 Em tập viết1/3- SCNHồ Ngọc Đạisách giáo khoa lớp 1 Trong kho
SGK1-00328 Em tập viết1/2- SCNHồ Ngọc Đạisách giáo khoa lớp 1 Trong kho
SGK1-00327 Em tập viết1/2- SCNHồ Ngọc Đạisách giáo khoa lớp 1 Trong kho
12345678910...