PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG ĐIỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
NV3M-00150 Tiếng Anh 3Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 3 mới 2022 Trong kho
NV3M-00149 Tiếng Anh 3Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 3 mới 2022 Trong kho
NV3M-00148 Tiếng Anh 3Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 3 mới 2022 Trong kho
NV3M-00147 Tiếng Anh 3Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 3 mới 2022 Trong kho
NV3M-00146 Tiếng Anh 3Hoàng Văn VânSách nghiệp vụ lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00477 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00476 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00475 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00474 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00473 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00472 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00471 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00470 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00469 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
GK3M-00468 Công nghệ 3Nguyễn Trọng KhanhSách giáo khoa lớp 3 mới 2022 Trong kho
12345678910...